ESTA Ungari kodanikele

ESTA nõuete kokkuvõte

Ungari kodanikel on õigus taotleda viisavabadusprogrammi raames ESTA reisiluba.
ESTA-t võib kasutada turismi-, äri-, transiidi-, meditsiini- või muudel ajutistel eesmärkidel.
Heakskiidetud ESTA lubab reisijatel viibida USA-s kuni 90 päeva ühe visiidi jooksul.
Ungari kodanikud, kes reisivad kommertslennufirmadega või meretranspordiga, saavad taotleda ESTA reisiluba.
Ungari kodanikud peavad täitma ka muid ESTA nõudeid.

Kas Ungari kodanikel on õigus saada ESTA reisiluba?

Jah, Ungari kodanikud saavad viisavabadusprogrammi raames taotleda ESTA-t, mis tähendab Electronic System for Travel Authorization (elektrooniline reisiloa süsteem). Ungari kodanikud, kes soovivad taotleda ESTA reisiluba, peavad vastama vajalikele ESTA nõuetele.

Mis on ESTA?

ESTA käivitati 2009. aastal viisavabadusprogrammi (VWP) raames Ameerika Ühendriikidesse sisenevate külastajate andmete töötlemiseks. Andmeid kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kas reisija kujutab endast julgeoleku- või sisseränderiski Ameerika Ühendriikidele, USA kodanikele või elanikele. ESTA on viisavabadus, mis võimaldab viisanõudest vabastatud riikide, näiteks Ungari, kodanikel siseneda Ameerika Ühendriikidesse ilma viisata. ESTA on reisiluba, mida saab taotleda internetis ja mida menetletakse 72 tunni jooksul pärast ESTA taotluse esitamist.

Milliseid tegevusi lubab ESTA-luba teha?

Heakskiidetud ESTA lubab Ungari kodanikel külastada Ameerika Ühendriike turismi-, äri-, transiidi-, meditsiini- või lühiajalise õppimise eesmärgil kuni 90 päeva jooksul ühe külastuse kohta. Kui soovite viibida Ameerika Ühendriikides kauem kui 90 päeva, peaksite taotlema B1-äri- või B2-turismiviisat.

Kas ESTA-luba saab kasutada mitme riiki sisenemiseks?

Jah, Ungari kodanikud saavad kasutada heakskiidetud ESTA reisiluba Ameerika Ühendriikidesse mitmekordseks külastamiseks. Ameerika Ühendriikidesse sisenemise arv ei ole piiratud, kuid kui tolli- ja piirivalve kahtlustab, et püüate mööda hiilida sisserände-eeskirjadest või -piirangutest, võidakse teile sisenemine keelata.

Millised on ESTA-vormil aktsepteeritud makseviisid?

Ungari taotlejad saavad ESTA taotlustasu maksta mitmete deebet- või krediitkaartidega, näiteks Visa, MasterCard, American Express, Discover, Diner’s Club, Maestro või JCB. Makset nõutakse internetis taotluse esitamisel ja see on vajalik ESTA taotluse kohta otsuse saamiseks.

Kui kaua ESTA kehtib?

Heakskiidetud ESTA kehtib kas kaks aastat või kuni teie passi kehtivusaja lõpuni. Kui teie ESTA kehtivusaeg lõpeb, peate taotlema uut luba.

Millistel tingimustel on mul vaja uut ESTA-luba?

Te peate taotlema uut ESTA-luba, kui kehtib mõni järgmistest asjaoludest:

Mis juhtub, kui Ungari kodanikule ei anta ESTA-luba?

Ungari kodanikud, kellele ei anta ESTA reisiluba, saavad pärast taotluse esitamist ekraanile või e-posti teel teate “Reisimine ei ole lubatud”. Kui teile ei anta ESTA-viisat, võite Ungari kodanikuna taotleda külalisviisat, et siseneda Ameerika Ühendriikidesse turismi-, äri- või transiidi eesmärgil.

Kas mul on vaja ESTA-luba, kui ma olen Ameerika Ühendriikide või Kanada topeltkodakondsusega?

Ei, kui te olete Ungari kodanik, kellel on kas Ameerika Ühendriikide või Kanada topeltkodakondsus, siis ei pea te ESTA-t ega viisat taotlema. Tolli- ja piirivalveamet (CBP) soovitab reisijatel Ameerika Ühendriikidesse sisenemisel kasutada Ameerika või Kanada passi.

Kas ESTA on sama mis viisa?

Ei, ESTA ei ole viisa ja nende kahe vahel on erinevused. ESTA-luba saab taotleda, täites veebipõhise taotluse. Võrdluseks, USA viisataotluse puhul tuleb täita DS-160 vorm ja minna oma elukohariigi saatkonna vastuvõtule. Lisaks sellele menetletakse USA viisat mitme nädala jooksul, mille ajakava on ettearvamatu ja mis ei pruugi teie reisiplaanidega kokku langeda. Heakskiidetud USA viisa annab teile mitmeid õigusi, mida ESTA taotlejatele ei anta. Seega ei ole heakskiidetud ESTA loa taotlejatele garanteeritud sisenemine Ameerika Ühendriikidesse. ESTAga Ameerika Ühendriikidesse reisivate Ungari kodanike lubatavuse otsustab lõppkokkuvõttes CBP USA piiril.

Kust ma saan rohkem teavet ESTA kohta?

Enne taotluse esitamist saate lisateavet ESTA KKK ja ESTA nõuete lehel.