ESTA reisiluba Monaco kodanikele

ESTA nõuete kokkuvõte

Monaco kodanikel on õigus taotleda ESTA reisiluba viisavabadusprogrammi raames.
ESTA-t võib kasutada turismi-, äri-, transiidi-, meditsiini- või muudel ajutistel eesmärkidel.
Heakskiidetud ESTA lubab reisijatel viibida USA-s kuni 90 päeva ühe visiidi jooksul.
Monaco kodanikud, kes reisivad kommertslennufirmade või meretranspordiettevõtetega, võivad taotleda ESTA reisiluba.
Monaco kodanikud peavad täitma ka muid ESTA nõudeid.

Kas Monaco kodanikel on õigus saada ESTA reisiluba?

Jah, osana viisavabadusprogrammist saavad Monaco kodanikud taotleda ESTA-t, mis tähendab elektroonilist reisiloa süsteemi (Electronic System for Travel Authorization). Monaco kodanikud, kes soovivad taotleda ESTA reisiluba, peavad täitma vajalikud ESTA nõuded.

Mis on ESTA?

ESTA käivitati 2009. aastal viisavabadusprogrammi (VWP) raames Ameerika Ühendriikidesse sisenevate külastajate andmete töötlemiseks. Andmeid kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kas reisija kujutab endast julgeoleku- või sisseränderiski Ameerika Ühendriikidele, USA kodanikele või elanikele. ESTA on viisavabadus, mis võimaldab viisanõudest vabastatud riikide, näiteks Monaco, kodanikel siseneda Ameerika Ühendriikidesse ilma viisata. ESTA on reisiluba, mida saab taotleda internetis ja mida menetletakse 72 tunni jooksul pärast ESTA taotluse esitamist.

Milliseid tegevusi lubab ESTA-luba teha?

Heakskiidetud ESTA lubab Monaco kodanikel külastada Ameerika Ühendriike turismi-, äri-, transiidi-, meditsiini- või lühiajalise õppimise eesmärgil kuni 90 päeva jooksul ühe külastuse kohta. Kui soovite viibida Ameerika Ühendriikides kauem kui 90 päeva, peaksite taotlema B1-äri- või B2-turismiviisat.

Kas ESTA-luba saab kasutada mitme riiki sisenemiseks?

Jah, Monaco kodanikud saavad kasutada heakskiidetud ESTA reisiluba Ameerika Ühendriikidesse mitmekordseteks külastusteks. Ameerika Ühendriikidesse sisenemise arv ei ole piiratud, kuid kui tolli- ja piirivalve kahtlustab, et püüate mööda hiilida sisserände-eeskirjadest või -piirangutest, võidakse teile sisenemine keelata.

Millised on ESTA-vormil aktsepteeritud makseviisid?

Monacani taotlejad saavad maksta ESTA taotlustasu mitmete deebet- või krediitkaartidega, näiteks Visa, MasterCard, American Express, Discover, Diner’s Club, Maestro või JCB. Makset nõutakse internetis taotluse esitamisel ja see on vajalik ESTA taotluse kohta otsuse saamiseks.

Kui kaua ESTA kehtib?

Heakskiidetud ESTA kehtib kas kaks aastat või kuni teie passi kehtivusaja lõpuni. Kui teie ESTA kehtivusaeg lõpeb, peate taotlema uut luba.

Millistel tingimustel on mul vaja uut ESTA-luba?

Te peate taotlema uut ESTA-luba, kui kehtib mõni järgmistest asjaoludest:

Mis juhtub, kui monacolasest kodanikule ei anta ESTA-luba?

Monaco kodanikud, kellele ei anta ESTA reisiluba, saavad pärast taotluse esitamist ekraanil või e-posti teel teate “reisimine ei ole lubatud”. Kui teile ei anta ESTA-luba, võite monacolase kodanikuna taotleda külalisviisat, et siseneda Ameerika Ühendriikidesse turismi-, äri- või transiidi eesmärgil.

Kas mul on vaja ESTA-luba, kui ma olen Ameerika Ühendriikide või Kanada topeltkodakondsusega?

Ei, kui te olete monacolane, kellel on kas Ameerika Ühendriikide või Kanada topeltkodakondsus, siis ei pea te ESTA-t ega viisat taotlema. Tolli- ja piirivalveamet (CBP) soovitab reisijatel Ameerika Ühendriikidesse sisenemisel kasutada Ameerika või Kanada passi.

Kas ESTA on sama mis viisa?

Ei, ESTA ei ole viisa ja nende kahe vahel on erinevused. ESTA-luba saab taotleda, täites veebipõhise taotluse. Võrdluseks, USA viisataotluse puhul tuleb täita DS-160 vorm ja minna oma elukohariigi saatkonna vastuvõtule. Lisaks sellele menetletakse USA viisat mitme nädala jooksul, mille ajakava on ettearvamatu ja mis ei pruugi teie reisiplaanidega kokku langeda. Heakskiidetud USA viisa annab teile mitmeid õigusi, mida ESTA taotlejatele ei anta. Seega ei ole heakskiidetud ESTA loa taotlejatele garanteeritud sisenemine Ameerika Ühendriikidesse. ESTAga Ameerika Ühendriikidesse reisivate monacolaste riiki lubatavuse otsustab lõppkokkuvõttes CBP USA piiril.

Kust ma saan rohkem teavet ESTA kohta?

Enne taotluse esitamist saate lisateavet ESTA KKK ja ESTA nõuete lehel.