ESTA Norra kodanikele

ESTA nõuete kokkuvõte

Norra kodanikel on õigus taotleda ESTA reisiluba viisavabadusprogrammi raames.
ESTA-t võib kasutada turismi-, äri-, transiidi-, meditsiini- või muudel ajutistel eesmärkidel.
Heakskiidetud ESTA lubab reisijatel viibida USA-s kuni 90 päeva ühe visiidi jooksul.
Norra kodanikud, kes reisivad kommertslennufirmade või meretranspordiettevõtetega, saavad taotleda ESTA reisiluba.
Norra kodanikud peavad täitma ka teisi ESTA nõudeid.

Kas Norra kodanikel on õigus saada ESTA reisiluba?

Jah, Norra kodanikud saavad viisavabadusprogrammi raames taotleda ESTA-t, mis tähendab elektroonilist reisiloa süsteemi. Norra kodanikud, kes soovivad taotleda ESTA reisiluba, peavad vastama vajalikele ESTA nõuetele.

Mis on ESTA?

ESTA käivitati 2009. aastal viisavabadusprogrammi (VWP) raames Ameerika Ühendriikidesse sisenevate külastajate andmete töötlemiseks. Andmeid kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kas reisija kujutab endast julgeoleku- või sisseränderiski Ameerika Ühendriikidele, USA kodanikele või elanikele. ESTA on viisavabadus, mis võimaldab viisanõudest vabastatud riikide, näiteks Norra, kodanikel siseneda Ameerika Ühendriikidesse ilma viisata. ESTA on reisiluba, mida saab taotleda internetis ja mida menetletakse 72 tunni jooksul pärast ESTA taotluse esitamist.

Milliseid tegevusi lubab ESTA-luba teha?

Heakskiidetud ESTA lubab Norra kodanikel külastada Ameerika Ühendriike turismi-, äri-, transiidi-, meditsiini- või lühiajalise õppimise eesmärgil kuni 90 päeva jooksul ühe külastuse kohta. Kui soovite viibida Ameerika Ühendriikides kauem kui 90 päeva, peaksite taotlema B1-äri- või B2-turismiviisat.

Kas ESTA-luba saab kasutada mitme riiki sisenemiseks?

Jah, Norra kodanikud saavad kasutada heakskiidetud ESTA reisiluba Ameerika Ühendriikidesse mitmekordseks külastamiseks. Ameerika Ühendriikidesse sisenemise arv ei ole piiratud, kuid kui tolli- ja piirivalve kahtlustab, et püüate mööda hiilida sisserände-eeskirjadest või -piirangutest, võidakse teile sisenemine keelata.

Millised on ESTA-vormil aktsepteeritud makseviisid?

Norra taotlejad saavad ESTA taotlustasu maksta mitmete deebet- või krediitkaartidega, näiteks Visa, MasterCard, American Express, Discover, Diner’s Club, Maestro või JCB. Makset nõutakse internetis taotluse esitamisel ja see on vajalik ESTA taotluse kohta otsuse saamiseks.

Kui kaua ESTA kehtib?

Heakskiidetud ESTA kehtib kas kaks aastat või kuni teie passi kehtivusaja lõpuni. Kui teie ESTA kehtivusaeg lõpeb, peate taotlema uut luba.

Millistel tingimustel on mul vaja uut ESTA-luba?

Te peate taotlema uut ESTA-luba, kui kehtib mõni järgmistest asjaoludest:

Mis juhtub, kui Norra kodanikule ei anta ESTA-luba?

Norra kodanikud, kellele ei anta ESTA reisiluba, saavad pärast taotluse esitamist ekraanile või e-posti teel teate “reisimine ei ole lubatud”. Kui teile ei anta ESTA reisiluba, võite Norra kodanikuna taotleda külalisviisat, et siseneda Ameerika Ühendriikidesse turismi-, äri- või transiidi eesmärgil.

Kas mul on vaja ESTA-luba, kui ma olen Ameerika Ühendriikide või Kanada topeltkodakondsusega?

Ei, kui te olete Norra kodanik, kellel on kas Ameerika Ühendriikide või Kanada topeltkodakondsus, siis ei pea te ESTA või viisat taotlema. Tolli- ja piirivalveamet (CBP) soovitab reisijatel Ameerika Ühendriikidesse sisenemisel kasutada Ameerika või Kanada passi.

Kas ESTA on sama mis viisa?

Ei, ESTA ei ole viisa ja nende kahe vahel on erinevused. ESTA-luba saab taotleda, täites veebipõhise taotluse. Võrdluseks, USA viisataotluse puhul tuleb täita DS-160 vorm ja minna oma elukohariigi saatkonna vastuvõtule. Lisaks sellele menetletakse USA viisat mitme nädala jooksul, mille ajakava on ettearvamatu ja mis ei pruugi teie reisiplaanidega kokku langeda. Heakskiidetud USA viisa annab teile mitmeid õigusi, mida ESTA taotlejatele ei anta. Seega ei ole heakskiidetud ESTA loa taotlejatele garanteeritud sisenemine Ameerika Ühendriikidesse. ESTAga Ameerika Ühendriikidesse reisivate Norra kodanike riiki lubatavuse otsustab lõppkokkuvõttes CBP USA piiril.

Kust ma saan rohkem teavet ESTA kohta?

Enne taotluse esitamist saate lisateavet ESTA KKK ja ESTA nõuete lehel.